Loading ...
Loading ...
Zajedno rastemo: Redefiniranje prakse i teorije predškolskog odgoja

Izdanje

Dodano 2018-04-11
ISBN-13: 978-953-8115-35-6

Zajedno rastemo: Redefiniranje prakse i teorije predškolskog odgoja

Adrijana Višnjić Jevtić

PRAKSA I TEORIJA RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZAJEDNO RASTU

Suvremeno društvo obilježeno je promjenama koje se reflektiraju u svim područjima života – ekonomskom, kulturnom i obrazovnom. Od budućih građana svijeta očekuje se prilagodljivost na svijet.
U obrazovnom smislu to se može protumačiti prilagodbom djece na vrtiće i škole. Društvo je nastojalo urediti odnos prema djeci kroz Konvenciju o pravima djeteta (1989.) te posljedično, naglašavanjem važnosti usmjerenosti na dijete, njegove potrebe i mogućnosti. Pristup u kojem se dijete prilagođava obrazovnom sustavu odstupa od zahtjeva suvremene pedagogije.
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje dio je sustava koji ne očekuje da se dijete prilagodi njemu, već se zajedničkim djelovanjem praktičara i znanstvenika prilagođava djetetu. Znanstvenici razvoj ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja opisuju kao Pepeljugu koja se pretvara u princezu (Dalli 1994, Li, Yang i Chen 2016) sugerirajući izlazak iz zapećka obrazovnoga sustava. Važnost ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja neosporna je, a doprinos takvom shvaćanju rezultat je zajedništva teorije i prakse.
Odrastanje ranoga i predškolskoga odgoja očituje se u sveučilišnom obrazovanju, profesionalnom udruživanju odgojitelja te shvaćanju odgojitelja kao istraživača i nositelja promjena u okviru vlastite prakse. Promjene su vidljive u shvaćanju važnosti roditelja i njihovoga uključivanja u sve segmente ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. I najvažnije od svega, participacija djece u odgoju i obrazovanju temelji se na slici djeteta kao sposobnoga za preuzimanje dijela odgovornosti za svoj razvoj.
Prošlo je 15 godina od kada su održani posljednji Dani predškolskoga odgoja u Čakovcu. Promjene koje su obilježile to razdoblje u obrazovnom sustavu odražavaju se u radovima pristiglim na ove Dane predškolskoga odgoja i obrazovanja. Više od 100 praktičara i znanstvenika dalo je doprinos Danima svojim izlaganjima, prikazima dobre prakse i radionicama. Ovaj Zbornik predstavlja rezultate prikaza prakse i teorije ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja predstavljenim na Danima predškolskog odgoja, Zajedno rastemo – redefiniranje teorije i prakse ranog i predškolskog odgoja – Čakovec, 2018.

Adrijana Višnjić Jevtić
urednica

O autoru: Adrijana Višnjić Jevtić

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu