Loading ...
Loading ...

Slobodan softver u obrazovanju

Predrag Oreški, Vladimir Šimović

Uvođenjem i korištenjem slobodnog softvera otvorenog izvornog kôda (eng. Free and Open Source Software - FOSS) u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj mogu se ostvariti značajne financijske uštede, a značajno se može smanjiti i udjel nelegalno korištenog komercijalnog vlasničkog softvera te pozitivno utjecati na obrazovanje najmlađih u svezi s odgovornošću prema legalnosti korištenja softvera. Uz pomoć FOSS-a moguće je ponovno korištenje starijih računala, a novija će funkcionirati
brže i bolje. FOSS je uglavnom besplatan i može se dalje slobodno dijeliti, u skladu s licencijama kao što je GNU/GPL 1 . Na taj način nastavnicima i učenicima daje se mogućnost izbora softvera kojeg će koristiti u školi i kod kuće za svoje učenje, rad i
igru te se proširuju obzori znanja. Korištenjem FOSS-a najnovije informacijsko-komunikacijske tehnologije postaju dostupne svima, bez obzira na njihovo imovinsko stanje.
U knjizi je utvrđen minimalan skup potrebnog softvera iz svijeta FOSS-a i ocijenjena je njegova kvaliteta. Prikazano školskim ocjenama u Republici Hrvatskoj, a s obzirom na definirane kriterije kvalitete, potreban FOSS ocijenjen je najčešće ocjenama
vrlo dobar i izvrstan. Na temelju ovakvih rezultata istraživanja i komparativne analize primjera drugih zemalja (kao što su Španjolska, Švedska, Švicarska, Italija i druge) te proučavanjem relevantne literature, u knjizi je predložen i model projekta uvođenja FOSS-a u osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

O autoru: Predrag Oreški

Biografija još nije učitana.

O autoru: Vladimir Šimović

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu