Zaštita korisničkih podataka

Na web sjedištima ed2.ufzg.hr/moodle i student.ufzg.hr/moodle2 prikupljaju se nužni podaci korisnika za pristup online kolegijima.

Obavezni podaci su ime, prezime i e-mail adresa. Svaki korisnik stvara svoje korisničko ime i zaporku koja je kriptirana.

Svrha prikupljanja podataka je autorizacija pristupa online kolegijima i njihovim sadržajima.

Za pitanja u vezi svojih korisničkih podataka možete se javiti dr. sc. Predragu Oreškom na predrag.oreski@ufzg.hr.

Korisnici prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava:

- pravo na informaciju

- pravo pristupa do osobnih podataka

- pravo na ispravak osobnih podataka

- pravo na brisanje osobnih podataka

- pravo na ograničavanje obrada podataka

- pravo na prenosivost podataka

- pravo na prigovor.

Podaci se čuvaju do kraja studija pojedinog studenta.

Za povlačenje pristanka prikupljanja podataka, traženje ispravka ili brisanje osobnih podataka i dobivanje cjelovitog zapisa prikupljenih osobnih podataka potrebno se je javiti zahtjevom na predrag.oreski@ufzg.hr

Osobni podaci ne dijele se trećim osobama.