Loading ...
Loading ...
Zbornik odabranih radova s 11. Međunarodnoga balkanskog kongresa obrazovanja i znanosti - Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost - Tematsko područje Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja - Preduvjeti održive budućnosti

Izdanje

Dodano 2017-07-07
ISBN-13: 978-953-8115-24-0

Povezane kategorije

Zbornik odabranih radova s 11. Međunarodnoga balkanskog kongresa obrazovanja i znanosti - Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost - Tematsko područje Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja - Preduvjeti održive budućnosti

Dejana Bouillet, Marina Đuranović, Daria Tot

Znanstveni skup pod nazivom 11. Međunarodni balkanski kongres obrazovanja i znanosti s temom Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je u suradnji s Pedagoškim fakultetom Sv. Kliment Ohridski iz Skoplja, u Makedoniji, s Pedagoškim fakultetom u Edirneu, u Turskoj, i Pedagoškim fakultetom u Staroj Zagori, u Bugarskoj. Kongres je održan od 12. do 14. listopada 2016. u Poreču, u Hrvatskoj. U okviru glavne teme Kongresa održana je sekcija Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja – preduvjet održive budućnosti u kojoj su znanstvenici, studenti i stručnjaci različitih profila imali priliku prikazati rezultate istraživanja i dostignuća u tome važnom području, razmijeniti svoja znanja i iskustva te uspostaviti nove suradnje. Ovaj je zbornik nastao kao rezultat rada te sekcije.
Inkluzivno obrazovanje temelji se na pravu svih ljudi na kvalitetan odgoj i obrazovanje. Predstavlja proces koji se odvija kroz promjene u pristupu poučavanju i u obrazovnom sadržaju, ali i u samoj strukturi i strategijama obrazovnog sustava. Označava jednak pristup kvalitetnom odgoju i obrazovanju za svu djecu i mlade te individualizirano poučavanje koje podržava razvoj i učenje svakog djeteta. Također, ono promiče razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje i sudjelovanje u demokratskom društvu. Između niza uloga suvremenog učitelja i odgojitelja, posebno je naglašeno prepoznavanje uloge voditelja, posrednika i uzora u procesu učenja i aktivnom građanstvu. Inkluzivno obrazovanje pdrazumijeva okruženje u kojem će se svako dijete razvijati i rasti, osjećati se jednakopravnim i jednakovrijednim članom zajednice i u kojem je različitost izvor bogatstva i prilika za učenje. Upravo je poštivanje različitosti i promicanje kvalitetne inkluzivne prakse, te odgojno i nastavno okruženje za učenje i metode poučavanja koje odražavaju kulturnu pripadnost djece, uvjetovano ključnom sastavnicom kao preduvjetom realizacije filozofije inkluzije u odgoju, a to je kontinuiran profesionalni razvoj i cjeloživotno usavršavanje učitelja i odgojitelja. Uza sve navedeno, inkluzivan odgoj ne može biti učinkovit bez ravnopravnoga i redovitog sudjelovanja obitelji u djetetovu razvoju i obrazovanju, koje treba pratiti i uključenost zajednice u proces odgoja i obrazovanja. Tim smo se pitanjima bavili tijekom aktivnog sudjelovanja i predstavljanja radova u sekciji Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja – preduvjet održive budućnosti te zaključili kako je krajnji cilj inkluzivnog obrazovanja povećanje sudjelovanja u učenju i smanjenje isključenosti unutar obrazovanja ili zbog njega. Nastojalo se ukazati na važnost, pokazatelje i smjernice didaktičko-metodičkog oblikovanja života i kulture rada učenika i odgojitelja/učitelja te socijalnih partnera u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Kao što su djeca i mladi građani s pravima i odgovornostima, tako je i uloga odraslih pružiti im podršku u odrastanju u odgovorne članove društva, razviti kod njih osjećaj empatije i prosocijalnog ponašanja, kao i otvorenost za različitosti. Također, kod mladih treba razvijati i vještine koje su im potrebne da oblikuju i iskažu svoja mišljenja i stavove te s uvažavanjem saslušaju i toleriraju mišljenja različita od njihovih. Između ostaloga, inkluzivno kvalitetno obrazovanje na izvoru je razvoja kompetencija za cjeloživotno učenje, koje uključuje interpersonalne i građanske kompetencije, svijest o ekološkim pitanjima i pitanjima vezanima za održiv razvoj i međukulturno razumijevanje.
Zahvaljujemo svim autorima koji su predano istraživali i stečene spoznaje ugradili u svoje tekstove kao i svima onima koji su svojim radom omogućili izdavanje zbornika.
Osobito ćemo biti zahvalni svakom čitatelju koji dobronamjernim primjedbama pridonese kvaliteti naših budućih aktivnosti.

Urednice

O autoru: Dejana Bouillet

Array

O autoru: Marina Đuranović

Array

O autoru: Daria Tot

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu