Loading ...
Loading ...
Socijalne kompetencije u ranome djetinjstvu

Izdanje

Dodano 2016-09-25
ISBN-13: 978-953-7210-93-9

Socijalne kompetencije u ranome djetinjstvu

Anka Jurčević Lozančić

Dijete je aktivno, znatiželjno, osjetljivo biće koje ima raznovrsne interese, znanja, razumijevanja i koje, vođeno svojom prirodnom znatiželjom, istražuje svijet oko sebe. Usmjeravajući pažnju na sve novo u svojoj okolini, ono svojom željom i strašću za istraživanjem novoga i nepoznatoga stječe i razvija svoje znanje na temelju svojih osobnih postupaka. Zbog toga u ranome djetinjstvu iznimno je važno djetetu osigurati uvjete za radost otkrivanja i učenja koje se temelji na igri i drugim djetetu zanimljivim aktivnostima. Smisao svojih aktivnosti dijete pronalazi u samome procesu istraživanja, uživajući i sudjelujući u njemu na svoj jedinstven i poseban način. Zbog toga se u traganju za djelotvornim modelima ili načinima poticanja razvoja socijalnih kompetencija u pedagoškoj literaturi najčešće polazi od nove paradigme djetetova učenja. Što zapravo podrazumijeva sintagma djetetovo učenje? Ponajprije, življenje djeteta rane i predškolske dobi čini njegovo stalno prirodno i cjelovito učenje koje rezultira njegovim iskustvima nastalima u igri. Pritom je kvaliteta učenja djece rane i predškolske dobi rezultat kvalitete uvjeta u kojima odrastaju. Dijete svoju okolinu doživljava na potpuno drugačiji način od odraslih osoba. To je potpuna svježina različitih iskustava, uostalom djetinjstvo je prožeto mnoštvom doživljaja, ideja, osjećaja i različitih novih situacija koje je potrebno istražiti, upoznati i razumjeti. Djetetova iskustva ne samo da stvaraju prikladan okvir za rani razvoj i odgoj, već ostaju duboko i trajno utkana u njegovim spoznajama prema kojima ono definira svijet oko sebe i gradi svoje shvaćanje okoline. Iz navedenoga proizlazi cilj ove knjige, a to je senzibilizirati odgojitelje, roditelje, stručne suradnike, studente  i druge osobe koje imaju značajnu ulogu u odgoju i razvoju djeteta, kao i elaborirati spoznaje o djetetu, djetinjstvu, a posebice one o unaprjeđivanju razvoja socijalne kompetencije u ranome djetinjstvu.

O autoru: Anka Jurčević Lozančić

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu