Loading ...
Loading ...
RASPRODANO Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete

Izdanje

Dodano 2019-05-28
ISBN-13: 978-953-7210-43-4

RASPRODANO Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete

Ante Bežen, Berislav Majhut

Iz uvodne riječi:

„U ovu su knjigu uključeni radovi koji istražuju metodičke aspekte nastave materinskog i stranih jezika, književnosti i novih medija, njihovih međusobnih suodnosa kao i pitanje o uvođenju različitih vrsta diskursa u nastavni proces te o njihovoj ulozi u odgoju i obrazovanju. Radovi se bave jezikoslovnim, metodičkim i književnoteorijskim pogledom na zajedničku temu, a to je nužnost redefiniranja tradicije koju traže naša nova repozicioniranja u gotovo svim znanstvenih područjima kojima se bavio skup Rano učenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika (RUHMSJ-4) u sklopu Četvrte međunarodne konferencije o naprednim i sustavnim istraživanjima (ECNSI-2010).“

O autoru: Ante Bežen

Array

O autoru: Berislav Majhut

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

  • Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu